ZEGAR XXIX

„ZEGAR XXIX” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x7cm