ZEGAR XXIII

ZEGAR XXIII, wymiary 90x5cm, cena 15000 zł