ZEGAR XVI

 

„Zegar XVI” wymiary: 125x5cm, cena 16000 zł