ZEGAR XVI

 

„Zegar XVI”Jarosław Kukowski, wymiary: 125x5cm