ZEGAR XXXIII

„Zegar XXXIII”, wymiary 106x106x7cm, cena 17000zł