ZEGAR XXXIII

„Zegar XXXIII” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x7cm