ZEGAR XXXIV


„Zegar XXXIV” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x7cm