ZEGAR XVIII

„Zegar XVIII” wymiary: 125x5cm, cena 16000 zł