ZEGAR XXV

Zegar XXV Jarosław Kukowski, wymiary 90x5cm, cena 15000 zł