ZEGAR XXV

Zegar XXV, wymiary 90x5cm, cena 15000 zł