ZEGAR XXV

Zegar XXV Jarosław Kukowski, wymiary 90x5cm