Zegar V


„Zegar V” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x5cm