ZEGAR XXVIII


„Zegar XXVIII”, wymiary 106x106x6cm