ZEGAR XXVIII


„Zegar XXVIII” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x6cm