ZEGAR IX

„Zegar IX”Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x7cm, cena 16000 zł