ZEGAR IX

„Zegar IX”, wymiary 106x106x7cm, cena 16000 zł