„ZEGAR XV”

„Zegar XV” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x5cm, cena 16000 zł