ZEGAR I

„Zegar I” Jarosław Kukowski, wymiary 106x106x5cm